Hukuki Tercüme

Hukuk dili, anadilde bile anlaşılması güç terimler içermesi ve sonuçları itibariyle de hayati bir önem taşıması sebebiyle ciddi zorlukları ve zorunlulukları da beraberinde getirir. Bu yüzden istenmeyen sonuçlar ve vahim hatalarla karşılaşmamanız için Logos Tercüme olarak hukuk terminolojisine hâkim tercüman kadromuzla hukuki çevirilerinizde en güvenilir iş ortağınızız.

Duruşmalarda refakatçi tercüman hizmeti de sağlanmaktadır.  

Hukuki tercüme hizmetlerimiz:

 • Mahkeme belgeleri tercümesi
 • Vekâletnameler tercümesi
 • Sözleşme ve antlaşmalar tercümesi
 • İmza sirküleri tercümesi
 • Patent işlemleri tercümesi
 • İdari şartname tercümesi
 • Dava dosyaları tercümesi
 • İddianameler tercümesi
 • Kira kontratları tercümesi
 • İcra belgeleri tercümesi
 • Beyannameler tercümesi
 • Alım satım belgeleri tercümesi
 • Vergilendirme ve gümrük tutanakları tercümesi
 • Kanun ve yönetmelikler tercümesi
 • AB müktesebatı tercümesi
 • Dava dilekçeleri tercümesi
 • Sanık ve tanık ifadeleri tercümesi
 • Yabancı ve yerli mevzuat tercümesi
 • Yabancı yargı kararları tercümesi
 • Mahkeme ve şahit kayıtlarının tercümesi
 • Yeminli beyan tercümesi
 • Yasal uyarıların tercümesi
 • Gizlilik sözleşmeleri tercümesi
 • Hukuki sertifika ve beyan tercümesi
 • Yasa ve yönetmelik tercümesi
 • Akreditif mektuplarının tercümesi
 • Davalarda kullanılacak teknik belge tercümesi
 • Ruhsat ve ehliyet tercümesi
 • Anlaşmazlıkla ilgili belgelerin tercümesi
 • Tahkim tercümesi
 • Kayıt evrakı tercümesi
 • Uzman raporları tercümesi