Çeviri Hizmetlerinin İncelikleri

ceviri.hizmeti.jpeg

Çeviri sürecinde tüm diller aynı kurallara uymaz. Çeviri hizmetlerimiz için tüm dil çiftleri aynı karmaşıklığa ve fiyata sahip değildir.

Daha az yaygın olan diller daha az konuşmacıya sahiptir ve bu da daha az dilbilimci ve tercüman getirirken, Çince gibi yaygın diller, çeviri çalışması sırasında dikkat edilmesi gereken tonlama gibi dilbilimsel komplikasyonlara sahiptir.

Çeviri sürecine karmaşık bir dille başlıyorsanız, mevcut kalifiye profesyonel çevirmenlerin sayısını etkileyebileceğinden, bu da fiyatı etkileyebileceğinden ve hızlı bir geri dönüş sağlayıp sağlamayacağınızı anlamak önemlidir.

Dil Çeviri Hizmetlerini Karmaşık Hale Getiren Faktörler

Bir dil, bir faktöre dayalı olarak karmaşık veya basit olarak kabul edilmez. Her dil çiftindeki çeviri hizmetlerini bir dizi faktör etkiler. Bunlar şunları içerir:

Dil konuşanların nüfusu

Bir dili ne kadar çok insan konuşursa, o kadar yaygın olur. Çeviri uzmanlarının ve referans materyallerinin eksikliği nedeniyle daha az yaygın olan dillerin çevrilmesi daha zor olabilir. Bir dil ne kadar yaygınsa, genellikle o kadar profesyonel çevirmenlere sahiptir. Ancak, ortak veya yaygın olarak konuşulan bir dil, her zaman tercüme edilmesinin kolay olduğu anlamına gelmez.

Dil ailesi

Diller, ortak köklere göre dilsel ailelerde gruplandırılır. Bir aile ağacını paylaşan diller, kelimelerin örtüşmesine, benzer gramer kurallarına ve cümle yapısına sahip olabilir. Bazı dil aile ağaçları, Roman dilleri gibi büyüktür, diğerleri ise hayatta kalan yalnızca tek bir dal içerir. Yalıtılmış diller, büyük bir aile ağacındaki dillerden daha karmaşık olabileceğinden, bu çeviri hizmetlerini etkiler. Sıklıkla, bir dilden diğerine çeviri yaparken, eşdeğer bir kelime yoktur, bu nedenle çeviri bir açıklama kullanılarak yapılır.

Örnek Gattara (İtalyanca):

Birkaç kedisi olan bir kadın, muhtemelen başka bir insanla vakit geçirmektense onlarla vakit geçirmeyi tercih eder. Bu kelime, İngilizce dilinde “çılgın kedi hanımefendi” olarak adlandırılabilecek birini ifade eder.

Dilsel benzerlikler

Romence veya Cermen dilleri gibi aynı aile ağacındaki diller, dilsel olarak örtüşür. İspanyolca ve Fransızca, aynı temel Latinceden gelişmiştir ve tek tek sözcüklerde ve çekimlerde pek çok örtüşmeye sahiptir, bu da çeviri şirketinin rolünü basitleştirir. Ancak diğer diller yalıtılmıştır, yani diğer modern dillerle ortak köklere sahip değildirler. Korece, başka herhangi bir dille soy ilişkisi paylaşmayan bir dil örneğidir. Bir çeviri şirketi, yalıtılmış bir dil için daha az sayıda profesyonel çevirmene sahip olabilir.

Renk uyumu

Arapça veya Çince gibi bazı dillerde birden fazla anlam içeren kelimeler bulunur ve kelimenin tanımı konuşmacının üslubuna bağlıdır. Tonalite, hem yorumlama hem de çeviri hizmetlerini karmaşıklaştırır, ancak çeviri hizmetleri için inanılmaz derecede zordur. Yazılı dil, konuşma dili gibi tonaliteye sahip olmadığından ve tonal bir dille çalışıyorsanız bağlam ipuçlarını anlamak çok önemli olduğundan, çevrilmiş belgelerin anlaşılmasını zorlaştırır.

Yazı sistemleri

İngilizcenin bir yazı sistemi vardır, ancak Japonca gibi bazı dillerin birden fazla yazı sistemi vardır. Japoncada 3 vardır. Bu sistemler aynı alfabetik temeli paylaşabilir, ancak her biri farklı şekilde çalışır. Bu farklı sistemler, profesyonel tercümanlara zorluk çıkararak dil hizmetlerini geciktirir.

Karakter miktarı

İngiliz dilinde 26 harf vardır. Bu harfler, bildiğiniz (veya bilmediğiniz) her İngilizce kelimeyi oluşturmak için birlikte çalışır. Ancak diğer dillerin alfabelerinde çok daha fazla karakter veya harf vardır. Örneğin, Mandarin Çincesi 80.000 karaktere sahiptir. Profesyonel çevirmenler, bu karakterler hakkında konuşma yeteneğinin ötesinde daha derin bir çalışma bilgisine sahiptir. Bu bilgi, yüksek kaliteli çeviriler üretmede faydalıdır.

Lehçeler

Yaygın olarak konuşulan dillerin bölgesel lehçeleri vardır. İngiliz ve Amerikan İngilizcesi veya Meksika ve Şili İspanyolcası arasındaki farkı düşünün. Yerelleştirmenin çok dilli içeriği yönetmede ve kültürel engelleri aşmada çok önemli bir rol oynadığı yer burasıdır. Dil “aynı” olsa da İspanyolca çevirinizi yerelleştirmemek, çevirinizin çok resmi görünmesine veya hedef kitlenizde yankı bulmamasına neden olur. Yerelleştirme, dil hizmetleri sürecinin hayati bir parçasıdır.

Çevrilmesi Gereken 7 Karmaşık Dil

1. Arapça Dili

Arapça dünyada en çok konuşulan dillerden biridir ve birçok ülkenin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Arapça, telaffuza bağlı olarak kelime anlamlarını değiştiren tonal bir dildir. Yazılı olarak, Arap harfleri yerleşimlerine bağlı olarak dört farklı şekilde yazılabilir. Ayrıca ünlüler sadece konuşulur, yazılmaz!

Arapça çok yaygın olduğundan, birçok lehçe de vardır ve Arapça çevirinizin yerelleştirilmesi önemlidir. Yazılı Arapça ayrıca harflerin ve sesli harflerin çeşitli karmaşıklıklarına sahiptir ve bu da çeviri sürecini zorlaştırır. Bu dilin bir diğer unsuru da RTL’den el yazısıyla yazılması ve 28 harfli bir alfabeye sahip olması, belgelerinizi tercüme ettirdiğinizde nihai tasarımı etkilemesidir. Web sitelerinin Arapça çevirileri için Arapçayı iyi gösterecek bir yazı tipi ile çalışmak çok önemlidir.

Arapça çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. Çin Dili

Dünyada en çok kullanılan konuşma dili olmasına rağmen, Çincenin tercüme edilmesi karmaşık olabilir. İlk olarak, hangi tür yazılı formu, basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince kullanacağınıza karar vermek için hedef kitlenizi tanımanız gerekir. Çincede, tek ve çok karakterli sözcükleri yazmak için binlerce karakter (veya logogram) kullanılır. Basitleştirilmiş Çince karakterler, geleneksel karakterlere göre daha az çizgiye sahiptir ve daha az ayrıntılı yapılara sahiptir. Basitleştirilmiş ve Geleneksel de bazı noktalama kuralı farklılıklarına sahiptir.

Çince aynı zamanda tonal bir dildir, yani bir kelimenin ne anlama geldiği telaffuzunuza göre değişir. Bağlam ipuçları doğru bir çeviri için önemli olduğundan, bu çeviriyi zorlaştırabilir. Çince piktografik bir dildir ve bir Çince karakter yazarken sekiz vuruşlu sıra kuralları vardır.

Ek olarak, bireysel birimler birleştirildiğinde kavramlar oluşturduğundan karakter yazmak karmaşık hale gelebilir.

Çincenin konuşma şekli de dinleyicilerinize göre değişir, bu nedenle tercüme hizmetlerimiz için gerekli Çince lehçesini belirtmek için Mandarin, Min, Wu veya Kantoncaya ihtiyacınız olup olmadığını bilmek çok önemlidir.

Çince dil hizmetleri, kusursuz profesyonel çeviri hizmetleri ve uygun çeviri hizmetleri üretmek için bilgi birikimine, proje yöneticilerine ve kaynaklara sahip bir çeviri şirketiyle çalışmayı gerektirir.

Çince çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Kore Dili

Korece, akıcı Korece konuşanların ve profesyonel çevirmenlerin sayısını sınırlayan, Kore dışında pek kullanılmayan bir dildir. Ek olarak, Korece, şu anda konuşulan hiçbir dille kökleri paylaşmayan, dilbilimsel olarak izole edilmiş bir dildir. Telaffuz ve gramerin incelikleri bu dile özgüdür ve bu da çeviriyi karmaşık hale getirir.

Modern Korece genellikle soldan sağa yatay olarak yazılır. Masaüstü yayıncılığınız ve web siteniz için uygun yazı tipini kullanmak, Kore içeriği için temeldir.

Korece çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

4. Japon Dili

Japon dilinin çeviri için ustalaşması gereken birçok karmaşıklığı vardır. Konuşma dilinde birçok karmaşıklık vardır ve yaygın olarak ideogramlar kullanılır. Japonca cinsiyet, tekil ve çoğul ayrımı yapmaz ve çoklu yazı sistemleri kullanılır. Bu yazı sistemleri, aynı kelimenin çok sayıda telaffuzunu ve değişen formalite düzeylerini içerir. İhtiyacınız olan yazı sistemi, Japonca çevirilerin karmaşıklıklarından sadece bir tanesidir.

Yerelleştirme endüstrisinde, İngilizce Japonca dil çifti, sınırlı sayıda profesyonel çevirmen ve insan çevirisi için zihinsel sürecin karmaşıklığı nedeniyle pahalıdır.

Japonca çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

5. Macar Dili

Macarca bir Ural dilidir, İngiliz alfabesi gibi 26 karakterlik bir alfabeye sahiptir, ancak benzerlikler burada bitmektedir. Macarcanın diğer dillerde bulunmayan pek çok gramer kuralı vardır ve çeviride Macarcanın birçok deyimi olan bir dil olması gibi zorluklar vardır. Beş ünlü var ama bunların dokuz çeşidi var. Belirli ekler zaman göstergesi veya sahiplik için kullanılır. Bu karmaşık ama güzel dil aynı zamanda cinsiyetten bağımsızdır.

Ek olarak, Macarca yaygın bir dil değildir ve mevcut profesyonel çeviri hizmetlerinin sayısını sınırlamaktadır.

Macarca çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

6. Tay Dili

Tay dili binlerce yıldır konuşulmaktadır ve tek hecelidir. Dil, yaklaşık 32 sesli harf formu ve dört ton üretebilen 44 ünsüz sembol ve 16 ses sembolü ile Tay alfabesini veya Tay alfabesini kullanır. Tayca tonal bir dildir.

Tayca çeviri hizmetleri, yazılı biçimde sözcükler arasında büyük harf kullanımı veya boşluk olmaması nedeniyle hızla bir sorun haline gelir; boşluk bir cümle arasını gösterir. Yazı sistemi karmaşıktır ve belgelerin ve elektronik içeriğin görüntülenmesine katkıda bulunur.

Tayca çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

7. Fin Dili

Fin dili, Finno-Ugric dil ağacından modern zamanlarda kalan tek dildir ve bu da onu izole edilmiş başka bir dil haline getirir. İzlandaca veya Dancaya benzese de tamamen farklıdır ve karmaşık gramer kurallarına sahiptir. Dilin ayrıca iki versiyonu vardır: dilin yazı veya siyasette sıklıkla kullanılan resmi versiyonu olan standart Fince ve bugün Fince konuşan nüfusun çoğu tarafından kullanılan konuşma dili versiyonu olan konuşma Fincesi.

Fince, ä ve ö karakterleri ve Fin kökenli olmayan kelimelere ayrılmış diğer karakterler (b, c, f, q, w, x, z, å, š ve ž) dahil olmak üzere Latin alfabesiyle yazılır.

Fince çeviri hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Profesyonel Çeviri Hizmetleri Karmaşık Dilleri Basit Hale Getirir

Dil çiftlerini karmaşık dillerle çevirmek imkansız değildir; sadece projeyi gerçekleştirmek için doğru ekibi, bilgiyi ve kaynakları alır. Çevrilen içeriğinizin dilbilgisi ve dil bilgisi açısından doğru olmasını ve gerektiğinde uygun bağlamı, üslubu ve argoyu kullanmasını sağlamak için konu uzmanlığına sahip, akıcı ve deneyimli profesyonel çevirmenler istihdam eden profesyonel bir çeviri şirketine ihtiyacınız var. Karmaşık dillerin çevirisi konusunda herhangi birine güvenmeyin.

İster insan çevirisi gerektiren karmaşık bir projeniz, ister nöral makine çevirisi hizmetlerini kullanabilen küçük bir projeniz olsun, profesyonel bir çeviri şirketiyle çalışmak size çeviri hizmetlerinizde seçenekler sunar. Dil çeviri şirketleri, proje yöneticisi, kalite kontrolleri, çeviri belleği ve hatta büyük bir proje için özel fiyatlandırma ile karmaşık bir süreci basitleştirir.

Yukarıdaki karmaşık dillerden biri için tek seferlik veya sürekli bir çeviri hizmetine mi ihtiyacınız var? Profesyonel bir çeviri hizmeti sağlayıcısıyla çalışmak işinizi kolaylaştırır. JR Language, her büyüklükteki işletmeye dil çevirisi konusunda yardımcı olan uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir çeviri şirketidir. Bir fiyat teklifi için bugün bize ulaşın—ihtiyaçlarınızı öğrenmeyi ve çeviri ve tercüme hizmetleri aracılığıyla işletmenizin büyümesine yardımcı olmayı çok isteriz.

 

Category: Blog
Tags: Blog
Önceki yazı
Profesyonel Tercüme Hizmetleriyle İşinizde Öne Geçin
Sonraki yazı
Doğum Belgesi Tercümesi